Poznámka autora: Tento článok obsahuje informácie platné k dátumu jeho napísania. Aktuálne už pozíciu predajcu nezastávam a venujem sa výhradne...

prečítajte si viac